Lokalbestyrelsen

Kristian Niebuhr

Formand

Gitte Greve Larsen

Bestyrelsesmedlem/Kasserer

Susanne Damsgaard

Næstformand

Klaus Kjær

Referent

Carsten Thrane

Bestyrelsesmedlem

Bonett Trusell

Bestyrelsesmedlem

Amina Sardar

Bestyrelsesmedlem

Flemming Albrechtsen

1. Suppleant

Patricia Damsgaard

2 suppleant